Profacility - Workplace : Design, Build & Operate
Workplace Projects > Offices
| FR | NL
image (0)
Marc Detiffe
image (1)
Marc Detiffe
image (2)
image (3)
Marc Detiffe
image (4)
Marc Detiffe
image (5)
Marc Detiffe
image (6)
Marc Detiffe
image (7)
Marc Detiffe
image (8)
Marc Detiffe
Marc Detiffe

MICROSOFT PASSPORT


Belgische identiteit communiceren .
In de herfst van 2014 viel de keuze op het Passport-gebouw, aanpalend aan de luchthaven, als nieuwe thuis voor de Belgische Microsoft-vestiging. “Het concept voor de nieuwe hoofdzetel moest de lokale verankering in de Belgische markt illustreren, de band met partners versterken door het organiseren van opleidingen, diverse informatiesessies…” kadert Valérie Pierre, verantwoordelijk voor Marketing & Operations bij Microsoft..
.
De Belgische Microsoft organisatie telt een 400-tal medewerkers. De hoofdzetel is bedoeld als een aantrekkelijke open ontmoetingscentrum voor medewerkers en partners, die zowel organisch als georganiseerd mensen aanspoort om ernaartoe te komen. .
Microsoft huurt drie verdiepingen in het Passport-gebouw. Een eerste is volledig voorbehouden voor contacten met de partners; een tweede is ingericht als demo center voor de nieuwste technologische ontwikkelingen en het hoogste niveau is exclusief voorbehouden aan de medewerkers. De indeling in drie niveaus met specifieke functie groeide intern. “Voor de ontwikkeling van het concept werd een core team samengesteld met een zestal medewerkers, waarin alle afdelingen vertegenwoordigd waren” schetst Valérie Pierre. .
.
Harmonie tussen architectuur en gebruiker.
Microsoft verwachtte een ‘state of the art’ inrichting en afwerking, vanzelfsprekend met respect voor de internationaal opgelegde richtlijnen die een wereldwijde uniformiteit en herkenbaarheid nastreven, maar tevens met een eigen identiteit” blikt Wim Van Hove, Managing Director PROCOS Group terug. .
Bezoekers die het Passport-gebouw betreden zien in het atrium geen andere bedrijven, waardoor alle aandacht spontaan naar Microsoft gaat. “Krachtlijnen waren een concept dat de mens centraal stelt, zachte waarden accentueert, de techniek naar het achterplan laat verdwijnen, de aanwezigheid van technieken slechts subtiel laat opmerken en als tijdloos wordt ervaren”. .
.
“Het vloerplan van de drie gehuurde niveaus in het Passport-gebouw was weinig ideaal vanwege de lage ligging met beperkt uitzicht” commentarieert Irina Vasileva, Architect Workplace Consultant PROCOS Group. “De space planning moest de noden van de klant en het architecturaal gegeven van het gebouw (lichtinval, oriëntatie, locatie) in harmonie brengen in het belang van de gebruiker”. .
.
Eigenlijk is er slechts één enkel punt met een panoramisch uitzicht op de tarmac. Bij het uitwerken van de indeling van de vloerplans werd hierop gefocust. Gesloten lokalen liggen aan de binnenzijde; de circulatie loopt aan de buitenzijde naar het daglicht toe. “De space planning vertrekt vanuit het circulatieplan dat intuïtief moest aanvoelen voor de gebruikers” geeft Irina Vasileva aan. “De circulatiegangen verbreden en versmallen, wat een ruimtelijk gevoel geeft en tevens bijdraagt tot een zachte verkaveling van het vloervlak. Elke vierkante meter is verschillend voor alle aspecten van de afwerking en kreeg een eigen karakter”. Het ontwerp is zo uitgekiend dat bij weinig bezetting van de werkplekken het geheel nooit kaal of leeg oogt, terwijl het bij een hoge bezetting evenmin een drukke en overvolle indruk maakt. .
Art Nouveau.
‘Een link met België’ stond hoog genoteerd op het verlanglijstje voor de inrichting en aankleding van het nieuwe Microsoft-hoofkantoor. Heel wat buitenlandse bezoekers duiken na amper enkele honderden meters vanuit de luchthaven het Passport-kantoorgebouw binnen. En hoewel ze veelal niets te zien krijgen van ons landje, worden ze toch even ondergedompeld in de Belgische eigenheid. Die wordt niet zelden geïllustreerd aan de hand van onze talrijke striphelden, maar een dergelijke herhaling werd meteen uitgesloten..
“De voor- en achtergevel van het gebouw zijn noord en zuid gericht, waarbij meteen de Vlaams/Waalse regio’s worden aangekaart” verklaart Irina Vasileva. “Vlaanderen en Wallonië laten zich symbolisch ‘inkleuren’ met beige - de stranden aan de Noordzeekust - en groen - de Ardennen – wat een mooie aanzet gaf voor het te verwerken kleurenpallet”..
.
Als tegenpool voor de luchthavensite met een overvloed aan staal en beton drong zich het inbrengen van de natuur in de werkomgeving op. “Zo kwam de Gingko-boom in de kijker, een boom waarvan er 270 miljoen jaar geleden als diverse soorten bestonden en die zelfs het IJstijdperk overleefde” licht Irina Vasileva toe. “Het blad van de Gingko-boom is zeer specifiek en typisch voor de Art Nouveau stijlrichting waarvan de wieg in Brussel stond”. Naast Victor Horta als de ‘hogepriester’ van de ‘Art Nouveau’ lieten zovele andere, minder bekende architecten, honderden getuigenissen van die stroming na. De ‘Art Nouveau’ bood rijkelijk inspiratie, zowel vormelijk als voor het omkaderende verhaal. .
.
Procos Group werd het volledige project toevertrouwd van space planning over concept tot uitvoering, inrichting en decoratie. Voor de technieken werd samengewerkt met VK Architects & Engineers. Wim Van Hove: “Het concept voor de inrichting werd in 3D uitgewerkt en gekoppeld aan virtual reality techniek, zodat het voor de klant mogelijk was om met een VR-bril door het gebouw te lopen en een voorsmaakje te krijgen van hoe alles er ‘levensecht’ zou uitzien”..
.
Activity based office.
Voor de 400-tal Microsoft-medewerkers zijn er 123 werkplekken voorzien en 334 extra plaatsen verdeeld over de 46 vergaderruimten. “Elke niet bezette stoel is beschikbaar voor een medewerker” verduidelijkt Valérie Pierre. “De ratiobepaling is het resultaat van onderzoek naar het individueel tijdsgebruik en naar de personen waarmee het meest wordt samengewerkt. Het is de bedoeling dat er meermaals per dag van werkplek gewisseld wordt naargelang de uit te voeren taken”..
Er is een zeer grote variatie aan werkplekinvulling met veel verschillende kleuren, diverse hoogten en een brede waaier aan zitmeubelen (zetels, stoelen,…). .
.
Option intégrer dans le texte la photo de Irina Vasileva .
“Veel aandacht ging ook naar de verlichting en een aangenaam akoestisch werkklimaat” gaat Irina Vasileva verder. “De verlichting – gemengd functioneel en sfeer - zit gekoppeld aan lichtscenario’s, met diverse kleurschakeringen en intensiteit. Vooral in de kleinere (vergader)zalen werden de akoestische prestaties van de aankleding afgestemd op het gebruik voor conference calls”. In de interieuraankleding zijn veel beelden en grafisch werk geïntegreerd die elk een eigen verhaal uitdragen en zo aanzetten tot communicatie. .
.
Vergaderruimtes bezetting optimaal beheren.
Tegenover de vorige locatie steeg het aantal vergaderruimtes tot 46 in totaal. De capaciteit varieert tussen 3 en 60 mensen. Het grootst aantal vergaderruimten biedt plaats aan 3 à 5 mensen. Er is geen reservatie mogelijk voor de vergaderzalen met een capaciteit tot acht personen. Dat is en keuze om te vermijden dat de ruimten voor een uur geblokkeerd blijven ook wanneer de meeting al na een half uur is afgelopen. “In de praktijk blijkt dat prima te werken omdat er heel veel rotatie is en de ruimten slechts relatief kort bezet blijven” stelt Valérie Pierre vast. De verhuis naar het Passport-gebouw was voor Microsoft de ideale gelegenheid om het nieuwe bedrijfsimago van ‘end-to-end software solution provider’ voor allen uit te dragen naar medewerkers en partners..
.
Eduard Coddé  Last update: 12/07/2020 17:00:23