Profacility - Workplace : Design, Build & Operate
Workplace Projects > Offices
| FR | NL
image (0)
In het atelier wordt daglicht ingesluisd via een lichtschacht.
image (1)
Door de renovatie werd de bestaande locatie gerevaloriseerd. Merken en bedrijf worden nu sterk gecommuniceerd.
image (2)
Het specifieke van de activiteiten bij Groep Van de Velde noopte ook tot veel maatwerk voor de inrichting: zo moest er een wand voor stalen komen, met een immens aantal vakjes.
In het atelier wordt daglicht ingesluisd via een lichtschacht.

VAN DE VELDE - SCHELLEBELLE


BUSINESS CASE: VAN DE VELDE, De perfecte pasvor

Groep Van de Velde nv stevent af op een 100e verjaardag en heeft zich sinds 1919 ontwikkeld tot een gerenommeerde wereldspeler in de modewereld, meer specifiek met de lingeriemerken ‘Marie Jo’, ‘PrimaDonna’ en ‘Andres Sarda’. Waar de missie van de onderneming ‘Shaping the bodies and minds of women’ succesrijk is gebleken, was het met de look & feel van de huisvesting in het hoofdkantoor minder perfect gesteld.

De hoofdzetel in het Oost-Vlaamse Schellebelle is al jarenlang te klein in verhouding tot de expansie van het bedrijf en moet afrekenen met de beperkingen van een ingesloten terrein. Door de jaren was er bijgebouwd, verbouwd, om de grootste noden bij te benen. De onderneming was zich niet alleen bewust van plaatsgebrek, ook de uitstraling lag niet in lijn met het high-end imago in modeland. ‘Stay or leave’ werd herhaald in vraag gesteld, tot in 2013 werd besloten een aanvraag voor een masterplan uit te sturen. PROCOS Group betrok ELD voor de architecturale aanpak van de schil en bedacht zelf een nieuw concept voor het leven binnenin. Jos Duchamps, Gedelegeerd Bestuurder PROCOS Group: “De discrepantie tussen het hoogstaande imago van de merken en de huisvesting was opvallend. Er was een centraal ingesloten zone waar geen licht binnendrong. Kantoortjes lagen overal verspreid en vaak ingesloten tussen afdelingen. Naai- en stikposten doken ook overal op. De uitdaging waar we voor stonden beperkte zich niet alleen tot het ontwikkelen van een nieuw concept dat alle benodigde functies comfortabel moest onderbrengen binnen de zeer beperkte terreinoppervlakte; bij akkoord voor de realisatie moest de onderneming ook operationeel blijven tijdens de werken!”.

Licht binnen halen Alvorens tot een conceptvoorstel te komen werden veel interviews afgenomen om input te verzamelen m.b.t. de verschillende afdelingen en het werken binnen de organisatie. Intern nam Herman Van de Velde de leiding voor het ingrijpende renovatieproject op zich.
Omdat het bestaande gebouw een rijke geschiedenis insluit, werd besloten tot een grondige renovatie. “Het bestrijden van de talrijke donkere zones in het geheel was onze eerste zorg” commentarieert Jos Duchamps. “We hebben een soort grote lichtbak bedacht voor de centrale zone op het terrein, met een maximaal opengewerkte dakstructuur, zodat niet alleen in het centrale deel veel licht kan instromen, maar dat daglicht van hieruit ook automatisch naar de aanpalende zones doorstroomt”.
De centrale zone is wit gehouden als ondersteuning van de lichtinval en kreeg warme accenten met houten indelingen en decoratieve elementen. Booglijnen doorbreken de rechthoekige vorm van de zone die multifunctioneel gebruikt wordt voor ontvangst van klanten en bezoekers, als break-out zone voor interne vergadersessies, als ‘markt’ wanneer de verkoopdagen georganiseerd worden en zelfs als showplace voor de modedéfilés die elk seizoen plaatsvinden.
“De centrale zone legt een sterke connectie tussen de verschillende departementen” licht Jos Duchamps toe. “We hebben er zowel open overlegruimtes als enkele cockpits in verwerkt. Direct aan de inkom tot het gebouw is een meeting center ingericht”.

Gevarieerde collectie
“Het inleeftraject dat de conceptfase voorafgaat is altijd belangrijk, maar was hier toch uitgesproken intens gezien het specifieke van het bedrijf, met zowel kantoorfuncties voor verkoop, marketing en boekhouding, maar ook creatieve ateliers voor de ontwerpteams, naai- en stikateliers voor het vervaardigen van proefcollecties, opslag van stalen en materialen…” blikt Jos Duchamps terug
. Het designcenter kreeg een plaats tussen het preproductie-atelier en de multifunctionele centrale zone. In het atelier werd eveneens daglicht ingesluisd via een lichtschacht.
Het specifieke van de activiteiten bij Groep Van de Velde gaf aanleiding tot heel wat deelontwerpen in het totaalconcept en noopte ook tot veel maatwerk voor de inrichting. Zo moest er een wand voor stalen komen, met een immens aantal vakjes. Pas- en kleedkamers vormden eveneens het onderwerp van een specifieke voorstudie, wat o.a. leidde tot één volledige spiegelwand en een kastenwand. Waar het creatieve team aan de slag gaat zijn grote verschuifbare prik- & plakborden opgehangen, bedoeld voor het opbouwen van de lingeriecollecties.
Naast het bedenken van een concept dat de bestaande locatie moest revaloriseren en de identiteit van merken en bedrijf sterk zou communiceren, was het opmaken van een rotatieplan dat de continuïteit van het werken moest verzekeren tijdens de renovatie een niet geringe uitdaging voor PRCOS Group. De werken gingen van start in september 2014 om na 286 werkdagen in november 2015 te zijn afgerond, met een perfecte pasvorm voor het herrezen hoofdkantoor.

Text : Eduard Coddé
Foto’s © Procos

 

Partners en leveranciers die aan het project meewerkten


ARCHITECT - BOUW


WORKPLACE DESIGN & BUILD

Door de renovatie werd de bestaande locatie gerevaloriseerd. Merken en bedrijf worden nu sterk gecommuniceerd.
Het specifieke van de activiteiten bij Groep Van de Velde noopte ook tot veel maatwerk voor de inrichting: zo moest er een wand voor stalen komen, met een immens aantal vakjes.


Last update: 13/12/2017 17:41:27