Miko neemt het Duitse koffieservicebedrijf Procon overProcon, gevestigd in het Duitse Maagdenburg, haalt met een 10-tal werknemers een omzet van ongeveer 1,5 miljoen euro. Reeds lange tijd was het bedrijf een verdeler van Miko koffie. Het plaatst bij haar cliënten kleine en middelgrote koffie- en vendingtoestellen in bruikleen of huur. Procon richt zijn pijlen vooral naar de kantorenmarkt. Het bedrijf neemt ook de technische ondersteuning ter harte, en zorgt voor de levering van alle nodige ingrediënten.
Guy Leysen
16-05-2023


 Naar de website >>


Copyright © 2024 Business Interactive Media
Contact us :

Designed by ICI Solutions