Het Koninklijk Paleis verbetert energieprestatie

(foto: © mistervlad/123rf.com)
(foto: © mistervlad/123rf.com)

De Regie der Gebouwen beheert 906 gebouwensites, waarvan 650 eigendom zijn van de federale staat. Doel van de organisatie is een kwaliteitsvolle werkomgeving bieden aan de federale overheidsdiensten en instellingen van openbaar nut, maar ook het patrimonium van de Belgische Staat bewaren voor de volgende generaties. Wat patrimoniumbeheer betreft is het Koninklijk Paleis allicht één van de meest bekende gebouwen in portefeuille. Op 6 maart 2023 startte de Regie der Gebouwen officieel met de renovatie van de gevels van het Koninklijk Paleis in Brussel. De werken bestaan uit de reiniging en restauratie van de voorgevel, de stenen balustraden en trappen, maar ook van de tuinmuren, de hekken en poorten. Ook het buitenschrijnwerk wordt gerestaureerd of vervangen naargelang het geval en voorzien van thermisch isolerende beglazing voor een betere isolatie. In totaal gaat het om meer dan 700 ramen en 2.800 m² schrijnwerk. De werken zullen ongeveer anderhalf jaar duren en kosten rond de 6 miljoen euro.

Mathieu Michel, Staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen : “Het Koninklijk Paleis is, net als het Brussels Justitiepaleis, een symbool voor ons land. De restauratie van de gevels is essentieel om de pracht en praal ervan te herstellen. Tegelijkertijd restaureren we 700 ramen om ons verbruik met 20% te verminderen. Het is dus zowel een energieproject als een esthetisch project”.

Efficiënter verwarmen
De Regie der Gebouwen werkt ook aan een efficiëntere verwarmingsinstallatie voor het Koninklijk Paleis in Brussel. Het doel van het project is om de CO2-uitstoot te verminderen en het energieverbruik van het Koninklijk Paleis te verminderen met 20%.
De werken worden gefaseerd uitgevoerd over verschillende jaren om de warmteproductie te garanderen tijdens het verwarmingsseizoen.
In 2019-2020 heeft de Regie der Gebouwen eerst verschillende studies uitgevoerd om de meest geschikte maatregelen te bepalen. Voor deze studies werd een energiemeter in de stookplaats geïnstalleerd.
Tijdens het verwarmingsseizoen 2020 - 2021 heeft ze de energiemeetstanden geanalyseerd om over nauwkeurige verbruiksgegevens te beschikken en het vermogen van de toekomstige stookplaats te bepalen.
In 2022 werden de verwarmingsleidingen in de geulen tussen de stookplaats en het hoofdgebouw van het paleis vervangen.
In 2023 wil de Regie der Gebouwen starten met de asbestverwijdering in de kelders en de gascabine inrichten.
In de zomer van 2024 en 2025 zal ze de hoofdkringen van de verwarming vervangen.
In 2025 ten slotte, is het voorzien om de stookplaats en de verschillende onderstations te vernieuwen.
De bouw van het Koninklijk Paleis ging van start in 1820 en werd voltooid in 1826. In de periode 1865-1877 vond een ingrijpende verbouwing plaats. Met het nu gestarte renovatieproject gaat de Regie der Gebouwen de niet geringe uitdaging aan om de energieprestaties van een historisch gebouw maximaal te verbeteren en te laten aansluiten bij de hedendaagse normen.

Eduard Codde
10-03-2023Copyright © 2023 Business Interactive Media
Contact us :

Designed by ICI Solutions