Hoger risico op gezondheidsklachten bij thuiswerkers

(foto: <a href='https://nl.123rf.com/profile_encierro'>encierro</a> - 123RF)
(foto: encierro - 123RF)

In Nederland heeft het ‘Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu’ (RIVM) vastgesteld dat wie vaak thuis werkt meer risico loopt op gezondheidsklachten. Het gaat in het bijzonder om klachten die eigen zijn aan langdurig zitten, zoals pijn boven in de rug, pijn in de onderrug en pijn in armen, nek en/of schouders. Het onderzoek geeft ook aan dat wie hybride werkt minder beweegt en meer stilzit dan werknemers die zich dagelijks naar een werklocatie verplaatsen. De verschillen in gezondheidsklachten waren bij hybride werkers wel kleiner dan bij wie die hoofdzakelijk thuiswerkt.

Wie thuis werkt moet in de eerste plaats zelf aandacht schenken aan het beweeg- en zitgedrag. Maar ook werkgevers kunnen er extra aandacht aan besteden en hun medewerkers sensibiliseren. Zo wordt aangeraden pauzes in te lassen tussen online of hybride vergaderen om het langdurig zitten te onderbreken.  Daarnaast is een goed uitgeruste werkplek belangrijk, meer specifiek wat ergonomie betreft, gezien frequent thuis- en/of hybride werken na de coronapandemie veralgemeend van toepassing is.

Bewegen
Bewegen moet niet moeilijk zijn. Gewoon wandelen zou een vast onderdeel moeten zijn van elke werkdag. In Nederland zou 50% van de werknemers wensen dat wandelen een verplicht onderdeel wordt van de werkdag. De realiteit is echter anders.
Ida Damen, onderzoeker en docent aan de Fontys Sporthogeschool in Eindhoven (NL): “Een spijtige zaak is dat beweging in de praktijk bijna altijd wordt gezien als een pauzemoment en niet als iets dat we kunnen doen terwijl we werken. Dat zit vast verankerd in onze cultuur. Bewegen moet tijdens het werk gestimuleerd worden”. In de thuisomgeving moeten werknemers zelf initiatief nemen. Een optie is om telefoongesprekken al wandelend te voeren.
Als ondersteuning van meer bewegen zouden Facility Managers kunnen uitzoeken hoe het gesteld is met wandelfaciliteiten rond of nabij de kantoorsite. Er kunnen wandelroutes worden uitgestippeld en ter beschikking gesteld van de medewerkers, zowel voor gebruik tijdens een pauze als om wandelend vergaderen te stimuleren. Deelnemers aan een meeting kunnen een ‘wandelmeeting’ op dezelfde manier als een vergaderruimte in de agenda’s boeken. Een ‘wandelmeeting’ is drempelverlagend omdat er een duidelijke structuur aan verbonden is en verhoogt bovendien de sociale acceptatie, wat wandelen en werken samengaan.
Aan de TU Eindhoven tekent men ook positieve ervaringen op met het opsplitsen van langer overleg in afwisselend gebruik van een fysieke vergaderruimte, waar men bijvoorbeeld rustig aantekeningen kan maken, en wandelend vergaderen.
Nog een vaststelling die in Nederland werd gedaan is dat moeilijke gesprekken beter verlopen als ze al wandelend worden gevoerd. Dat kan zinvol zijn bij HR-beoordelingsgesprekken.

Eduard Codde
28-02-2023Copyright © 2024 Business Interactive Media
Contact us :

Designed by ICI Solutions