Zelf monitoren van werkuren

Thuiswerken bespaart al gauw twee uur verplaatsingstijd, of wat met het woon/werkverkeer te maken heeft, per werkdag. Gaat die tijdswinst naar het privéleven, of worden er meer uren dan normaal gepresteerd? SD Worx onderzocht in 10 Europese landen via een voor de specifieke lokale arbeidsmarkten representatieve bevraging van 10.119 werknemers, hoe het zit met de registratie van de eigenlijke werkuren. Het onderzoek werd uitgevoerd in België, Frankrijk, Duitsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Italië, Noorwegen, Finland en Zweden. In België werden 1.098 mensen bevraagd. Voor alle landen was de samenstelling van de bevraagden dezelfde volgens geslacht, leeftijd en diploma als die van de actieve arbeidspopulatie in de betrokken landen.

SD Worx stelt vast dat 6 op 10 Belgen hun werkuren bijhouden, wat het kleinste aantal is op Frankrijk na. Gemiddeld houdt in Europa zeventig procent (69%) van de werknemers bewust zijn of haar werktijden bij. De koplopers zijn Zweden (79%) en Duitsland (81%). Ook de Italianen monitoren met 76% vrij nauwlettend hoeveel uren ze werken. Fransen doen dat het minst met 46%.

Tijdsregistratie
In België maakt 48% gebruik van een tijdregistratiesysteem. Het gemiddelde in Europa ligt op 55% van de werknemers. Vooral in Spanje (67%) en Noorwegen (66%), Duitsland (63%), Zweden (63%) en Finland (60%) is het gangbaar dat werknemers hun werktijden via een softwaresysteem bijhouden. In Nederland (44%), Frankrijk (41%) en UK (46%) ligt dit opmerkelijk lager.
Het effect op de werk/privébalans is eerder positief: het aandeel voorstanders (47%) is groter in België dan de tegenstanders (16%). In Finland en Frankrijk liggen de scores het laagst maar ook daar zijn meer mensen positief (resp. 35% en 40%) dan negatief (resp. 22% en 21%). 
Vooral in Nederland, Duitsland en Noorwegen zijn werknemers het er meer over eens dat het registreren een positieve invloed heeft op het evenwicht tussen werk en privéleven.
In België investeert ongeveer één op vijf bedrijven (18%) al in HR-toepassingen waarmee werknemers en managers zelf hun data kunnen invoeren en beheren. Daardoor dragen medewerkers bij aan een data gedreven personeelsplanning. De meest populaire toepassingsgebieden in België zijn voornamelijk: aanvragen voor afwezigheden (48%), registratie van werktijden (41%), aanvragen voor loonoverzicht (35%) en onkosten indienen (32%).
Dankzij zogenaamde ‘employee selfservice’ (ESS) tools is de inbreng van data niet louter een opdracht voor de personeelsafdeling, maar wordt het een gedeelde verantwoordelijkheid, gedragen door het hele bedrijf.

‘Employee Selfservice’ (ESS)
Werkgevers die investeren in een ‘employee selfservice’ (ESS) slaan twee vliegen in één klap: ze verhogen de transparantie voor alle werknemers- met grote kans op een positief effect op work/life balans - én ze krijgen een real-time beeld voor de personeelsplanning.
Bruce Fecheyr-Lippens, Chief People Officer bij SD Worx concludeert: “Ook werknemers kunnen zo meer bewuste keuzes maken en hun timemanagement optimaliseren. Slimme technologie leidt tot grotere efficiëntie, effectiviteit en productiviteit. Veel ESS-toepassingen verwerken hun data in real time waardoor er op elk moment een accuraat beeld is van de realiteit. Het aspect van self-service zorgt ervoor dat de data sneller ingevoerd worden in het systeem. Voor personeels- en werkplanning is dat cruciaal”.

Eduard Codde
02-02-2023Copyright © 2024 Business Interactive Media
Contact us :

Designed by ICI Solutions