Kosten in de marge maken bedrijfswagen flink duurder

(foto: <a href='https://nl.123rf.com/profile_andreypopov'>andreypopov</a> - 123RF)
(foto: andreypopov - 123RF)

Nu de 100e editie van het Brusselse Autosalon alweer de deuren heeft gesloten en de vele bezoekers piekeren over hoe ze hun droomwagen kunnen omzetten in realiteit, is het aangewezen om stil te staan bij de kosten in de marge die onverwacht zwaar kunnen doorwegen. Het gaat dan in de eerste plaats om het Voordeel Alle Aard (VAA). Als gevolg van een jaarlijks dalende waarde voor de zogeheten ‘referentie CO2-uitstoot’ stijgt het VAA en dit jaar zelfs aanzienlijk.

De referentie-CO2-uitstoot voor het kalenderjaar 2023 bedraagt:

  • Voor de wagens met een benzine-, LPG- of aardgasmotor: 82 g/km (i.p.v. 91 g/km in 2022);
  • Voor de dieselwagens: 67 g/km (i.p.v. 75 g/km in 2022).

Deze waarden zijn van toepassing sinds 1 januari 2023.
Het minimumbedrag van het voordeel alle aard (VAA) bedraagt momenteel €1.540 voor inkomstenjaar 2023. 
Het VAA voor bedrijfswagens wordt berekend door de volgende elementen met elkaar te vermenigvuldigen:

  • De cataloguswaarde van het voertuig (vermenigvuldigd met 6/7)
  • De CO2-uitstoot van het voertuig

De berekeningsformule werkt als volgt:

  • Diesel: Cataloguswaarde × 6/7 × [ 5,5 + ( CO2 wagen – 67 ) × 0,1 ] / 100
  • Benzine: Cataloguswaarde × 6/7 × [ 5,5 + ( CO2 wagen – 82 ) × 0,1 ] / 100

Hieruit volgt dat wanneer de referentie-CO2-uitstoot daalt, het voordeel van alle aard van de wagen stijgt.
Elektrische wagens ontspringen de dans, daar ze vrij zijn van CO2-uitstoot. Dat wil echter niet zeggen dat ze bevrijd zijn van het VAA; er wordt rekening gehouden met een minimumpercentage van 4%.

Aftrek brandstofkosten beperkt
Voor nieuwe herlaadbare hybrides (PHEV) die vanaf 1 januari 2023 worden besteld, wordt de fiscale aftrekbaarheid van benzine- of dieselkosten beperkt tot 50%. Hiermee wil de overheid de gebruikers stimuleren om maximaal elektrisch te rijden.
Bovendien wordt voor PHEV’s die aangekocht worden tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 de fiscale aftrekbaarheid vanaf 1 januari 2026 geleidelijk verminderd tot nul in 2028.
Toch zijn PHEV’s voor bepaalde gebruikers nog steeds interessant, al is het dan wel haasten om ze te bestellen voor 1 juli dit jaar. De fiscus verduidelijkt in dit verband rekening te houden met de datum waarop de bestelbon is opgesteld en ondertekend door de verkoper en de belastingplichtige-koper van het voertuig of, als bij leasing, de datum waarop de leaseovereenkomst is ondertekend door de verhuurder en de belastingplichtige-huurder.

Fors hogere solidariteitsbijdrage
Op 1 juli 2023 verhoogt ook de solidariteitsbijdrage of ‘CO2-taks’ voor de werkgever wanneer de gebruiker (werknemer) de bedrijfswagen ook voor privéverplaatsingen mag gebruiken.
Voor de sociale zekerheid (RSZ) wordt er immers geen voordeel van alle aard toegepast voor het privégebruik van de bedrijfswagen. Daarom is de solidariteitsbijdrage verschuldigd, berekend op de CO2-uitstoot van de bedrijfswagen, en afhankelijk van het type brandstof.

Berekeningsformule:
[(CO2-uitstoot x € 9) – 768 (benzine) of 600 (diesel) of 990 (LPG)] /12
Het resultaat van deze berekening wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd. Voor 2022 bedraagt de indexeringscoëfficiënt 1,3525.
Om de vergroening van de bedrijfswagens te versnellen, zal de solidariteitsbijdrage vanaf 1 juli 2023 met een bepaalde factor verhoogd worden. Het gaat om de volgende verhogingen:

  • Vanaf 1 juli 2023: verhoging met factor 2,25
  • Vanaf 1 januari 2025: verhoging met factor 2,75
  • Vanaf 1 januari 2026: verhoging met factor 4,00
  • Vanaf 1 januari 2027: verhoging met factor 5,50

Deze verhoging wordt niet toegepast op bedrijfswagens die vóór 1 juli 2023 werden aangekocht, gehuurd of geleased.

Eduard Codde
24-01-2023Copyright © 2023 Business Interactive Media
Contact us :

Designed by ICI Solutions