Alternatieve heftruckdiesel produceert tot 90% minder CO2Wie gebruik maakt van de dieselheftrucks van Linde Material Handling, kan vanaf nu zijn C02-uitstoot met wel 90% verminderen door gebruik te maken van met waterstof behandelde plantaardige olie, oftewel HVO (hydrotreated vegetable oil). Deze fossielvrije brandstof zorgt niet enkel voor een schonere verbranding, hij levert de motor ook een hoger vermogen op, en dit zonder modificaties aan de heftruck. De HVO-diesel kan zowel zelfstandig als in combinatie met gewone diesel worden gebruikt, en bestaat uitsluitend uit hernieuwbare grondstoffen. Behalve een reductie in C02-uitstoot, zorgt deze brandstof er ook voor dat de emissies van fijnstof, stikstofoxide, koolwaterstoffen en koolmonoxide gereduceerd worden, wat een duidelijk positief effect heeft op de werkomgeving van de gebruikers en omstaanders.
Guy Leysen
20-01-2023


 Naar de website >>


Copyright © 2024 Business Interactive Media
Contact us :

Designed by ICI Solutions