Hoogste productiviteit op maandag

(foto: <a href='https://nl.123rf.com/profile_v1sualpr0ject'>v1sualpr0ject</a> - 123RF)
(foto: v1sualpr0ject - 123RF)

Als eerste dag na het weekend geldt maandag doorgaans niet als meest favoriete werkdag… In het verleden ontstond het begrip ‘Monday Blues’ en de derde maandag van januari werd tot ‘Blue Monday’ gedoopt. Verrassend is dan ook de vaststelling van rekruteringsspecialist Robert Half dat het begin van de week meteen het productiefste moment van de week is. Hun onderzoek geeft ook aan welke factoren de productiviteit het meest beïnvloeden. Onderzoeksbureau iVOX voerde in opdracht van Robert Half tussen 4 oktober en 12 oktober 2022 bij 1500 Belgische bedienden representatief op taal, geslacht, leeftijd en diploma een onlineonderzoek uit. De maximale foutenmarge bij 1500 Belgen bedraagt 2,43%.

Maandag en ook dinsdag blijken voor veel Belgen de dagen waarop ze het productiefst zijn. Respectievelijk 40% en 27% geeft aan op die momenten het meest efficiënt te werken. Vrijdag leidt de gedachten vaak af naar het weekend, zo blijkt, wat de laatste dag van de week het vaakst laat benoemen als minst productieve dag. Ook doorheen de dag varieert de productiviteit: 52% geeft aan in de voormiddag tussen 9u en 12u het productiefst te zijn.
Jeroen Diels, senior regional director bij Robert Half: “Hoewel velen dit vaak anders percipiëren, komt maandag als koploper naar voor en naarmate de week vordert, worden de dagen steeds minder als productief ervaren. Op het einde van de week hebben veel mensen duidelijk nood aan een break om daarna een nieuwe werkweek aan te vangen met nieuwe energie”.

Factoren die de productiviteit beïnvloeden
De werklocatie heeft voor heel wat werknemers invloed op hun productiviteit. Bijna een kwart van de bevraagden (23%) die een verschil merken plaatst thuis het hoogst wat hun productiviteit betreft.
Voor 22% zijn een open, collaboratieve ruimte in het bedrijf de factoren die hen het beste werkritme laten ervaren. Voor 23% geniet een privéruimte op de werkvloer de voorkeur. Slechts een kleine minderheid (5%) verkiest een co-working space.
Iets meer dan 1 op de 4 bedienden (27%) ziet zich even productief ongeacht de omgeving.
Naast de werklocatie zijn er ook nog andere factoren die de productiviteit laten variëren. Volgens 4 op 10 respondenten (39%) zijn vooral gesprekken met collega’s de grootste afleiding die hun productiviteit beïnvloedt. Anderzijds zijn dergelijke gesprekken ook een katalysator voor de onderlinge band met het team. Ook onnodige gesprekken en vergaderingen (25%) worden vaak genoemd. Persoonlijke telefoontjes, SMS-en en internetgebruik zijn voor een kleiner aantal werknemers stoorzenders.
“Factoren die je productiviteit beïnvloeden zijn heel persoonlijk, wat zorgt voor diversiteit in het team” aldus Jeroen Diels. “Wat voor de ene werkt, kan bij de andere juist een averechts effect hebben. Durf daarom zeker met je manager praten over wat best helpt vlot te werken en wat de ervaren stoorzenders zijn. Zo kan elk in de beste omstandigheden goed werk leveren, een win-win voor iedereen”.

Eduard Codde
16-01-2023Copyright © 2024 Business Interactive Media
Contact us :

Designed by ICI Solutions