Productiviteit bedreigd door quiet quitters‘Quiet quitters’ veroorzaken volgens 51% van de managers extra werk voor hen. Volgens een recente enquête van internationaal rekruteringsspecialist Robert Walters geeft bijna de helft van de werknemers onder de 30 jaar toe dat zij slechts het ‘absolute minimum’ van hun functiebeschrijving willen uitvoeren als hun verloning ongewijzigd blijft en/of promotie uitblijft. Het fenomeen ‘quiet quitting’ houdt in dat jonge professionals enkel de basis van hun functie uitvoeren, zodat ze geen verder initiatief of verbetering in hun functie brengen.

Özlem Simsek, Managing Director bij Robert Walters: "Dit gedrag is niet helemaal nieuw. Er zijn altijd al minder gemotiveerde mensen op de werkvloer geweest. Het meest verontrustende is dat, in tegenstelling tot die paar werknemers die bewust minder productief zijn op het werk, 'quiet quitting’ vaak een onbewuste daad is die voortkomt uit frustraties over de werkplek. Het is gemakkelijk voor managers om hun werknemers aan te spreken op hun gebrek aan productiviteit, maar tenzij zij tot op de bodem uitzoeken waarom hun motivatie is gedaald, zou het ‘quiet quitting’ wel eens een stille beweging kunnen worden die een schadelijk effect heeft op de productiviteit en winstgevendheid van bedrijven." 

Loon als belangrijkste motivator
Er is de voorbije jaren al veel geschreven over wat allerhande motivatiefactoren – een aantrekkelijke werkomgeving was daar niet de minste van! – maar volgens de door Robert Walters gevoerde enquête blijkt dat loon de belangrijkste reden is voor werknemers onder de 30 jaar om tot ‘quiet quitting’ te besluiten.
Het onvermogen om de lonen af te stemmen op de kosten van levensonderhoud creëert een cultuur van jongere werknemers die enkel nog ‘werken naar loon’. Deze jongere generatie op de werkvloer voelt zich plotseling zwaar onderbetaald voor hun functie als gevolg van de stijgende kosten en inflatie en sommige weigeren daarom meer te doen dan hetgeen in hun functieomschrijving staat.  
Özlem Simsek: "In alle gevallen van economische tegenspoed zijn het de jonge werknemers met een lager salaris die de financiële lasten het meest voelen. Door hun gebrek aan ervaring - nog verergerd door de pandemie - bevinden zij zich in een veel zwakkere positie dan hun oudere, meer ervaren collega's wanneer zij proberen te onderhandelen over een hoger loon. Werkgevers kunnen echter nog steeds een verschil maken met extraatjes en voordelen. In toenemende mate zien we dat nutsvoorzieningen, reiskaarten en streaming abonnementen worden aangeboden aan kandidaat-werknemers".

Werken op afstand werkt ‘quiet quitting’ in de hand
Meer dan de helft van de bevraagde leidinggevenden ervaart meer werkdruk als gevolg van de dalende productiviteit van jongere werknemers. 39% van de managers verklaart dat hybride en telewerken het moeilijk maakt om de output van hun team te meten, terwijl nog eens 24% zegt dat de flexibiliteit om verschillende werkpatronen en werktijden te kiezen betekent dat er geen universele indicator voor productiviteit is, waardoor het voor ‘quiet quitters’ gemakkelijker wordt om onder de radar te blijven.
"Quiet quitters creëren een onbalans in het team, waar betrokken werknemers het gebrek aan output van hun niet betrokken collega's moeten opvangen” stelt Özlem Simsek vast. “Dit kan leiden tot een burn-out of tot frustratie bij de werknemers die meer dan hun best doen om een hoge output te leveren”.  
Bedrijfsleiders kunnen niet toestaan dat ‘quiet quitters’ de norm worden en niet twijfelen om meer tijd op kantoor te verplichten wanneer ze merken dat een 'uit het oog, uit het hart' mentaliteit 'quiet quitting' aanzwengelt.

Eduard Codde
10-01-2023Copyright © 2023 Business Interactive Media
Contact us :

Designed by ICI Solutions