WELL-label voor een beter welzijn van de medewerkersTijdens het door Agoria georganiseerde event ‘Offices for the future today’ werden de schijnwerpers gericht op de verschillende duurzaamheidslabels voor gebouwen. Agoria verenigt bijna 2000 technologiebedrijven uit de maakindustrie, de digitale en de telecomsector, waarvan 70 procent KMO’s. De technologiebedrijven vormen in België de sector met de hoogste toegevoegde waarde en hoogste reële economische groei. Ze vormen de grootste partij binnen het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO).

De voorbije jaren verschijnen steeds meer labels die allen op één of andere manier de duurzaamheid van gebouwen beoordelen en zichtbaar maken. Hun populariteit is vaak ook land of regio gebonden. De bekendste zijn Breeam (sinds 1990), Leed (sinds 1998), WELL (sinds 2014), DGNB (sinds 2007 - vooral Duits, met focus op circulariteit), HQE (sinds 1997) en recent ook nog Leed Zero.
Uit diverse hoeken wordt steeds meer de aandacht gevestigd op verduurzamen, wat gezien het grote aandeel van vastgoed op de milieubelasting, de kantoormarkt niet onberoerd laat. In Londen haalt een Breeam Excellent gecertificeerd kantoorgebouw gemiddeld een +4,7% hogere huurprijs.
Het gaat echter niet alleen om kantoorgebouwen, want ook logistieke gebouwen doen hun voordeel met duurzaamheidslabels.

Big business
De aandacht voor duurzaamheid maakt de duurzaamheidslabels ook tot big business… Steve Van Den Brandt, Business Unit Manager Green Building Encon, gaf aan dat er momenteel meer dan 100 duurzaamheidslabels circuleren.
Wereldwijd ziet de top 3 er als volgt uit:

 • Breeam - > 600.695 labels
 • Leed - > 170.000 labels
 • WELL - > 20.850 labels

“Meestal worden labels gecombineerd – vb. Breeam dat vooral de impact op de omgeving evalueert en WELL, dat intern focust op het welzijn van de werknemers” verduidelijkt Steve Van Den Brandt. “Labels zijn een communicatiemedium naar banken, werknemers, de overheid en in het algemeen dienstig voor het imago van de organisatie”.

Gezondheid en welzijn voor de medewerkers
Vandaag werken wereldwijd 13 miljoen mensen in een WELL-gecertificeerd gebouw. De vraag naar WELL-certificering steeg x5 in 2021.
De WELL-certificering bestaat uit 8 hoofdstukken waarin 11 categorieën geëvalueerd worden:

 • Luchtkwaliteit en ventilatie in het gebouw
 • Thermisch comfort
 • Daglicht en verlichting
 • Stoorgeluiden en akoestisch comfort
 • Interieurinrichting en beweging stimulerend design
 • Groen en uitzichten
 • ‘Look & feel’ van de werkomgeving
 • Toegankelijkheid en bereikbaarheid (openbaar vervoer)

Naast de evaluatie van de hoofdstukken wordt nog een bijkomende score toegekend voor bewezen innovatie. Samen resulteert dit in volgend certificaat:

 • Brons ≥ 40 punten
 • Zilver ≥ 50 punten
 • Goud ≥ 60 punten
 • Platinum ≥ 80 punten

De WELL-certificatie adviseert een verbeteringsproces en moet alle 3 jaar hernieuwd worden.
Steve Van Den Brandt: “Niet het label maar de meerwaarde voor het gebouw en de werkomgeving moeten de uitgangsbasis zijn voor de aanvraag tot certificering. WELL kan zowel voor nieuwbouw als voor bestaande gebouwen. De investeringen in het behalen van een betere WELL-certificering worden terugverdiend door de waardestijging van het gebouw en/of een hogere haalbare huurprijs. Daarnaast heeft de WELL-certificering een impact op de medewerkerstevredenheid en leidt tot meer en betere sollicitanten bij vacatures. Gezondheid en welzijn op het werk vormen een niet te missen hefboom voor een duurzame groei van de organisatie”.

Eduard Codde
21-12-2022Copyright © 2023 Business Interactive Media
Contact us :

Designed by ICI Solutions