Duurzame ontwikkeling bij de Regie der Gebouwen

(foto: <a href='https://nl.123rf.com/profile_andreypopov'>andreypopov</a> - 123RF)
(foto: andreypopov - 123RF)

Het Belgisch Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) voorziet dat de overheidsgebouwen van de Federale Staat tussen 2021 en 2030 jaarlijks minstens 1% primaire energie besparen en een CO2-vermindering van minstens 40% ten opzichte van 2015 verwezenlijken. Een belangrijke uitdaging voor de Regie der Gebouwen, om als vastgoedbeheerder van de gebouwen van de Federale Staat het energieverbruik van de overheidsgebouwen die ze beheert maximaal te beperken.

Om de uitdaging aan te gaan heeft de Regie der Gebouwen verschillende acties opgezet.

 1. Rationalisering van de vastgoedportefeuille door bezette oppervlakten te verminderen. Door de bezette oppervlakten met 1 miljoen m² te verminderen, is een besparing van 30 kiloton CO2 per jaar haalbaar. In 2021 heeft de Regie der Gebouwen 35 gebouwen uit haar vastgoedportefeuille verkocht.
 2. Bouw van nieuwe gevangenissen. Vervanging van verouderde gevangenissen door nieuwe via DBFM, beoogt een vermindering van 5,4 GWh en van 1,2 kTCO2 tegen 2028.
 3. Systematische Relighting
  Door systematische modernisering van de verlichting streeft de Regie der Gebouwen naar een vermindering van 1.151 ton CO2 per jaar en een vermindering van het elektriciteitsverbruik met 4.457.500 kWh per jaar tegen 2026.
 4. Renovatie van de oppervlakten en verbetering van de energieprestaties
  De energieprestaties van de gebouwen in eigendom verbeteren, met inbegrip van de technische installaties, moet tegen 2040 een vermindering van 60.000 ton CO2 per jaar en een vermindering van het energieverbruik met 228 GWh per jaar toelaten.
 5. Installatie van fotovoltaïsche panelen
  Een vijfde van het beschikbaar dakoppervlak – 42.000m² - moet benut worden voor de productie van hernieuwbare energie m.b.v. fotovoltaïsche panelen. Dit moet een jaarproductie van 6.300 MWh opleveren en een vermindering van de CO2-uitstoot met 1,64 kT per jaar.

Energieaudit
Sinds begin dit jaar werden energieauditeurs aangesteld voor het uitvoeren van energieaudits bij de gebouwen die de Regie der Gebouwen beheert. Het doel van deze overheidsopdracht waarvoor de Ministerraad in oktober 2021 akkoord gaf, is om de prioritaire acties te bepalen en te becijferen om de energieprestaties van de gebouwen te verbeteren. Op basis van deze audits kan de planning van de renovatie- en upgradewerken aangepast worden om zo snel mogelijk de doelstellingen te behalen die bepaald zijn in het kader van het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP).
De audits voor het volledige vastgoedpark - 6,703 miljoen vierkante meter – moeten binnen een termijn van 8 jaar afgerond zijn. In een eerste fase gaat het om ongeveer 440 complexen, te auditen in de periode 2022-2026. Voor de prioritering van de te auditeren gebouwen wordt rekening met de voorziene infrastructuurwerken en de vastgoedstrategie van de Regie der Gebouwen.
Eind 2021 heeft het Directiecomité van de Regie der Gebouwen het gebruik gevalideerd van de ‘Green Immo Score’ als nieuwe analysetool. Deze vult de financiële analyse (Business case) aan om de Regie der Gebouwen te helpen bij de strategische keuzes om haar vastgoedportefeuille te optimaliseren en te valoriseren. “Het doel van deze nieuwe evaluatietool is om verschillende scenario’s te analyseren en te vergelijken, rekening houdend met niet-financiële aspecten zoals duurzaamheid, toegankelijkheid, welzijn, flexibiliteit en interoperabiliteit van een project” verduidelijkt Elisabeth Petit, DG Strategie en Vastgoedbeheer.

Eduard Codde
28-11-2022Copyright © 2023 Business Interactive Media
Contact us :

Designed by ICI Solutions