IFMA sluit zich aan bij ASHRAE

(foto: <a href='https://nl.123rf.com/profile_choat'>choat</a> - 123RF)
(foto: choat - 123RF)

IFMA sloot zich op 8 november laatstleden samen met 's werelds toonaangevende organisaties uit de bouwsector aan bij ASHRAE, om het voortouw te nemen bij de wereldwijde inspanningen om de koolstofuitstoot te verminderen. Samen met de 25 andere organisaties die ondertekenden wil IFMA zich inzetten om de impact van de bebouwde omgeving op de klimaatverandering te beperken en bij te sturen.

ASHRAE gaf een collectieve intentieverklaring af aan regeringsvertegenwoordigers die de VN-conferentie over klimaatverandering bijwonen (COP 27), waarin ze beloven een leidende rol op zich te nemen bij de inspanningen om de gebouwde omgeving koolstofarm te maken.
IFMA is zich terdege bewust van de negatieve impact op het milieu door allerhande bouwactiviteiten, in het bijzonder als gevolg van het wereldwijde verbruik van grondstoffen, het veroorzaken van afval en het energieverbruik. Als organisatie die wereldwijd Facility Managers verenigt, wil ze deze professionele helpen hun organisaties te verduurzamen.

Voorbeeldfunctie
“Het aanpakken en oplossen van de klimaatcrisis kan niet bij één industrie, natie, organisatie of beweging worden neergelegd” stelt Laurie A. Gilmer, voorzitter van IFMA's Wereldwijde raad van bestuur. “Het is een gemeenschappelijke uitdaging, waarvoor mensen moeten worden geïnspireerd aan de hand van praktijkvoorbeelden van succesvolle projecten met duurzaam resultaat. Allen die nu te maken hebben met bouwen bevinden zich in een uitstekende positie om het goede voorbeeld te geven en de economische, sociale en ecologische voordelen van duurzame facilitaire praktijken en beleid te laten zien. We krijgen vandaag een ongelooflijke kans om de mentaliteit te veranderen en dwingende maatregelen te nemen door breed te rapporteren over gemeten prestatieresultaten”.
Wereldwijd moeten organisaties middelen vrijmaken om hun inspanningen voor het bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties te verbeteren.
Volgens de U.S. Green Building Council wordt Facility Management steeds meer erkend als een stuwende kracht voor groen bouwen. Facility Managers bevinden zich in een unieke positie om duurzaamheidsstrategieën naar een hoger niveau te leiden.
Het IFMA-opleidingsprogramma ‘Sustainability Facility Professional®’ (SFP®) verzekert Facility Managers van de juiste kwalificaties om doelen te stellen die er toe doen, commitment om te zetten in verantwoordelijkheid en een meetbaar, betekenisvol verschil te maken.

Eduard Codde
23-11-2022Copyright © 2023 Business Interactive Media
Contact us :

Designed by ICI Solutions