Een halve eeuw Regie der Gebouwen

[+]

[+] (foto: mesutdogan - 123RF)

[+] Laurent Vrijdaghs, Administrateur-generaal en Voorzitter van het Directiecomité van de Regie der Gebouwen

Recent publiceerde de Regie der Gebouwen haar jaarverslag 2021. De opdracht van de organisatie is een kwaliteitsvolle werkomgeving bieden aan de federale overheidsdiensten en instellingen van openbaar nut, maar ook het patrimonium van de Belgische Staat bewaren voor de volgende generaties. 2021 was een jubileumjaar, want de Regie der Gebouwen vierde haar 50-jarig bestaan.

“Het jubileumjaar ging gepaard met de aanwerving van 97 nieuwe medewerkers, 5 medewerkers via ‘Talent Exchange’ en 2 medewerkers via een terbeschikkingstellingsovereenkomst” blikt Laurent Vrijdaghs, Administrateur-generaal en Voorzitter van het Directiecomité van de Regie der Gebouwen, terug in zijn voorwoord. “Onze interne werking blijven we versterken met de verdere digitalisering en met de implementering van zowel het nieuwe boekhoudsysteem als het nieuwe vastgoedbeheersysteem van het type IWMS (Integrated Workplace Management System). Zoals elk jaar, hebben we ook verder ingezet op de optimalisering en rationalisering van onze vastgoedportefeuille, onder andere door de centralisering van overheidsdiensten en de valorisatie van leegstaande sites. In 2021 werden vier vastgoedactiva aan onze vastgoedportefeuille toegevoegd, goed voor een investering van meer dan 330 miljoen euro”.

Vastgoedportefeuille
De Regie der Gebouwen beheert 906 gebouwensites, waarvan 650 eigendom zijn van de federale staat. Daarnaast worden nog 260 gebouwensites gehuurd. In totaal gaat het om 6,703 miljoen vierkante meter, waarvan het grootste aandeel - 2.989.508 m² - in Brussel.
De Regie der Gebouwen is de vastgoedbeheerder van de Belgische staat. Hoofddoel is om de huisvesting van de verschillende federale overheidsdiensten te optimaliseren door hen een moderne, functionele en aan hun behoeften aangepaste werkomgeving ter beschikking te stellen. De grootste gebruikers van oppervlakte bij de Regie der Gebouwen zijn de FOD Justitie (30%), FOD Financiën (15%) en de Federale Politie (12%).
De doelstellingen worden gerealiseerd via drie pijlers: Immo, Bouw & Renovatie, en Facility & Onderhoud. Het Facility & Onderhoud-team staat in voor het onderhoud en het beheer van de gebouwen die de federale staat bezit en huurt. Het zorgt ook voor het conform maken van gebouwen, de toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit, de opmaak van aan vastgoedbeheer gelinkte raamcontracten en het beheer van gebouwen met meerdere gebruikers.

Facility & Onderhoud
“In 2021 heeft het team van de operationele dienst Facility en Onderhoud in Brussel, waar 47% van de door de Regie beheerde gebouwen zich bevindt, interventieaanvragen behandeld voor een bedrag van meer dan 6 miljoen euro” verklaart Pierre Goret, Pijlerverantwoordelijke Facility & Onderhoud in 2021 - Operationele dienst Brussel. “Verschillende nieuwe medewerkers werden aangeworven, wat het totaal op 66 bracht. Heel wat uiteenlopende onderhoudswerken die al onze klanten betreffen werden uitgevoerd, zoals voor administratieve centra (WTC 3, Eurostation,…), historische monumenten (de Congreskolom,…), de koninklijke domeinen, gerechtsgebouwen en de infrastructuren van bepaalde internationale instellingen, zoals de Europese scholen en Residence Palace”.
Tussen 2020 en 2021 heeft de Regie der Gebouwen verschillende kantoorgebouwen heringericht, zoals het WTC III aan het station Brussel-Noord. Terwijl de Regie der Gebouwen haar bezettingsnormen al sinds 2012 vermindert, werkt ze sinds 2021 aan de opmaak van een nieuwe post-COVID-norm die rekening houdt met een nieuwe manier van werken (systematisering van telewerk, naleving van een bepaalde distantiëring op de werkvloer, standaardisering en interoperabiliteit van de gebouwen).
“Waar voordien ongeveer 20% van de ambtenaren 1 dag per week thuis werkte, zijn dat er nu 80% die wekelijks 2 dagen niet naar kantoor komen” licht Laurent Vrijdaghs toe. “De meest recente norm die we hanteren bepaalt 58 werkplekken per 100 VTE’s. De voorbije 10 jaar hebben we al 1,165 miljoen bruto vierkante meter afgebouwd. In de voor ons liggende jaren zullen we de oppervlakte optimalisatie verderzetten via interoperabiliteit, met aandacht voor meer functie-afhankelijke toekenning en het optimaal gebruik van de Central Support Area – dat zijn o.a. grote vergaderzalen, conferentiezalen, leslokalen, cafetaria’s, zittingszalen, - door ze interfederaal te delen.”.

Eduard Codde
18-11-2022Copyright © 2024 Business Interactive Media
Contact us :

Designed by ICI Solutions