Mobility Management

(foto: <a href='https://nl.123rf.com/profile_kerngker'>kerngker</a> - 123RF)
(foto: kerngker - 123RF)

Hoewel november pas begonnen is, staat 2023 al heel kort voor de deur! Dat betekent een aantal belangrijke wijzigingen voor de autofiscaliteit en dus voor de fleet/mobility manager. Ook al zijn de wijzigingen niet nieuw, is het toch belangrijk om ze nog even in herinnering te brengen en waar van toepassing snel op te reageren.

De meest ingrijpende verandering is ongetwijfeld de drastische verlaging van de aftrek voor de brandstofkosten bij PHEV’s. Plug-in-hybrides besteld vanaf 1 januari 2023 zien de fiscale aftrekbaarheid voor hun benzine- of dieselverbruik beperkt tot 50%. Voor PHEV’s besteld tot 31 december dit jaar blijft de huidige fiscale en sociale verrekening ook nadien van toepassing.

Oorlogsverklaring aan de verbrandingsmotor
Voor alle niet-zero emissie voertuigen – m.a.w. niet EV – stijgt vanaf 1 juli 2023 de maandelijkse CO2-solidariteitsbijdrage voor de RSZ met een factor x2,25 voor de periode van 1/7/2023 t.e.m. 31/12/2024.
In de daarop volgende periode van 1/1/2025 t.e.m. 31/12/2025 stijgt de maandelijkse CO2-solidariteitsbijdrage voor de RSZ verder met een factor x2,75, om nogmaals te verhogen met een factor x4 in de periode van 1/1/2026 t.e.m. 31/12/2026.
Vanaf 1 januari 2027 wordt een factor x5,5 gehanteerd.
De vernoemde vermenigvuldigingsfactoren worden verrekend op de oorspronkelijke (geïndexeerde) CO2-bijdrage die al verschuldigd was. Het betreft dus geen verhoging op de verhoging van het jaar voordien.
Voor alle vanaf 1 juli 2023 bestelde wagens, met inbegrip van de zero emissie voertuigen, wordt het minimum bedrag van de maandelijkse RSZ CO2-bijdrage stapsgewijze verhoogd vanaf het inkomstenjaar 2025.

 

Tot 2024

2025

2026

2027

Vanaf 2028

Minimaal bedrag (niet geïndexeerd)

€ 20,83

€ 23,41

€ 25,99

€ 28,57

€ 31,15

Deze maandelijkse RSZ CO2-bijdrage is enkel verschuldigd voor werknemers, niet voor zuivere zelfstandigen en zelfstandige bedrijfsleiders. Ook lichte vrachtwagens (N1) waarmee werknemers geen strikte privé-verplaatsingen maken vallen buiten de CO2– solidariteitsbijdrage voor de RSZ.

Diesel en PHEV zwaar afgestraft
Niet alleen verlaagt de aftrekbaarheid van de brandstofkosten voor PHEV’s tot 50%, ook de fiscale aftrekbaarheid van het voertuig komt onder druk te staan vanaf 1 juli 2023.
Auto’s met dieselmotor en een CO2-uitstoot > 140 g/km besteld tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025, zullen fiscaal minder dan 50% aftrekbaar zijn vanaf aanslagjaar 2026 (= inkomsten 2025).
Indien een diesel meer dan 240g CO2/km uitstoot, vervalt het recht op fiscale aftrek volledig (0%) vanaf inkomstenjaar 2025.
Vanaf inkomstenjaar 2025 wordt een aftrekplafond opgelegd voor voertuigen besteld tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025:

  • Inkomstenjaar 2025: maximaal 75%
  • Inkomstenjaar 2026: maximaal 50%
  • Inkomstenjaar 2027: maximaal 25%
  • Vanaf inkomstenjaar 2028 vervalt de fiscale aftrek volledig.
Eduard Codde
08-11-2022Copyright © 2023 Business Interactive Media
Contact us :

Designed by ICI Solutions