Duurzaamheid in Facility Management – ESG-scoreTijdens het door IFMA Belgium Chapter georganiseerde najaarsevent, kregen de deelnemers een boeiende uiteenzetting over de ESG-score – ESG staat voor Environmental, Social en Governance - een belangrijke tool voor organisaties om hun MVO-prestaties in kaart te brengen en bijgevolg voor de doelstellingen van Facility Management op vlak van duurzaamheid.

Hind Salhane, Head of ESG bij GraydonCreditsafe Belgium, heeft al heel wat ervaring met ESG (Environmental, Social en Governance of Milieu, Maatschappij en Bestuur/Beleid), de drie centrale factoren in het meten van de duurzaamheid van organisaties. “Weinigen weten wat op ons afkomt” benadrukte Hind Salhane. “Nu al laten steeds meer banken financieringen afhangen van de ESG-score die de kredietnemers hen kunnen voorleggen, maar een goede ESG-score is in het belang van alle aandeelhouders”.
De ESG-score geeft aan in hoeverre een bedrijf duurzaam en verantwoord onderneemt. Er zijn verschillende instituten die een ESG-score bepalen, waaronder GraydonCreditsafe. In de periode 2019/2020 is een sterk toegenomen interesse vastgesteld (x5) aan de hand van de zoekterm bij Google. Niet alleen de financiële wereld houdt de ESG-score in de gaten, ook de markt verwacht goede prestaties op dat vlak en consumenten laten er hun aankoopbeslissingen door beïnvloeden (merkwaarde, merkimago, kwaliteitsperceptie,…). Last but not least zullen overheden de komende jaren de wetgeving steeds strenger maken en daardoor organisaties dwingen tot meer ESG-verantwoordelijkheid.

Impact Facility Management
Er is een sterke relatie tussen de MVO-initiatieven van een organisatie en het lange termijn (financieel) sterk presteren van die organisatie. Een veelgebruikte methode om te meten hoe goed een bedrijf scoort op vlak van ESG-verantwoordelijkheid is de ESG-score. Door deze te integreren in alle bedrijfsprocessen kunnen bedrijven een financieel rendement op lange termijn én een positieve maatschappelijke impact genereren.
De ESG-score is data gedreven en bestaat uit drie blokken - Environmental, Social en Governance - met elk hun eigen subscore. “Op elk van deze blokken heeft Facility Management invloed” benadrukt Hind Salhane.

  • Environmental (Milieu): de milieu-impact van de organisatie terugdringen door maatregelen op vlak van gebouwbeheer, mobiliteit,…
  • Social (Maatschappij): welzijn op het werk verhogen; werknemers aantrekken en behouden; … 
  • Governance (Bestuur, beleid): kosten voor de werkgevers laten dalen

“De ESG-score wil ook onmeetbare zaken meetbaar maken, zoals bijvoorbeeld de innovatiekracht van een onderneming” vult Hind Salhane nog aan.

Eduard Codde
24-10-2022Copyright © 2024 Business Interactive Media
Contact us :

Designed by ICI Solutions