IFMA Belgium AI-rapportTijdens Het ‘Summer Vibes Event’ van IFMA Belgian Chapter, dat op 29 juni doorging bij de ‘Verbeke Foundation’, werd het AI-rapport voorgesteld. Het AI-rapport bevat de bevindingen van enkele workshopsessies rond het thema, een thema dat overigens ook al op het voorplan werd geplaatst tijdens het launch event van IFMA Belgian Chapter, waar Mieke De Ketelaere, Director Artificial Intelligence bij IMEC en auteur van het boek ‘Wanted: Human AI Translators’ de impact van Artificiële Intelligentie op het vakgebied Facility Management belichtte. Wereldwijd groeit de overtuiging dat Artificial Intelligence (AI) heel wat potentieel insluit om bedrijven te ondersteunen in hun zoektocht naar efficiëntie en duurzaamheid. Alle deelnemers aan de workshopsessies waren het erover eens dat AI de doelstellingen van Facility Management moet dienen. Het grootste potentieel van AI wordt door gezien in volgende facilitaire domeinen:
  • 83% - Technisch onderhoud
  • 67% - Space en workplace management
  • 58% - Duurzaamheid
  • 42% - Cleaning
  • 42% - Catering

Dat technisch gebouwbeheer het meeste potentieel biedt vindt zijn oorsprong in het feit dat vanuit de bestaande gebouwbeheersystemen reeds heel wat automatisatie aanwezig is inzake het sturen van ventilatie, verwarming en koeling van gebouwen. Algemeen wordt echter aangenomen dat nog heel wat extra optimalisaties mogelijk blijven en dat AI hier zeker een belangrijke rol kan spelen.
Minder potentieel wordt gezien voor de cleaning en cateringsector. Dit is logisch, gezien het hier grotendeels om manuele processen gaat waar automatisatie minder voor de hand ligt. Toch zijn er vandaag al voorbeelden van innovaties op basis van AI, zoals bv. automatische zelfscankassa’s op basis van foto’s en automatische sortering van afvalstromen.

Uitdagingen voor AI-integratie in Facility Management

  • Medewerkers die over de juiste vaardigheden beschikken (skills)
  • Een zeer heterogeen en verspreid IT-landschap (point solutions)
  • Gebrek aan een strategie m.b.t. datamanagement
  • Het gebrek aan intenties bij het management om te investeren in smart buildings (IoT, sensoren).

Algemeen wordt aangenomen dat extra kennis nodig is bij gebouwbeheerders en Facility Managers,  maar eveneens bij de toeleveranciers van facilitaire diensten. Niettegenstaande vele partijen de wens hebben om te streven naar technologische innovaties blijkt op het terrein dat de juiste skills onvoldoende aanwezig zijn om snel en efficiënt praktische oplossingen te implementeren.

Strategische meerwaarde
Ondersteuning van data gedreven beslissingen wordt als absolute meerwaarde voor Facility Management gezien. Vandaag zijn al heel wat gebouwbeheersystemen in staat om geautomatiseerd te reageren op input (triggers) van sensoren, gekoppeld aan IWMS/CAFM-systemen om de workflows end-to-end te ondersteunen. Dit gebeurt echter volgens vooraf door mensen bepaalde patronen, idealiter over langere tijd bijgestuurd en gecorrigeerd vanuit de praktijkervaring, die via een reeks gedefinieerde parameters geprogrammeerd worden om ze geautomatiseerd uit te voeren. Dit is echter nog geen AI. Er kan pas sprake zijn van AI bij autonoom beslissen en meer.
Het volledige AI-rapport is als download beschikbaar via volgende link: https://ifmabelgium.be/key-learnings-the-impact-of-ai-in-the-workplace/

Eduard Codde
06-07-2022Copyright © 2022 Business Interactive Media
Contact us :

Designed by ICI Solutions