Draagvlak creëren voor duurzaam gedrag

(foto: <a href='https://nl.123rf.com/profile_puvasit'>puvasit</a> - 123RF)
(foto: puvasit - 123RF)

‘Duurzaamheid’ is één van de grootste uitdaging voor Facility Management naar de toekomst. Duurzaamheid is inmiddels uitgegroeid tot een containerbegrip dat oneindig veel kan bevatten. Soms zit duurzaamheid in kleine dingen, wat het eenvoudiger maakt om ermee van start te gaan. Welke aanpak men ook kiest, in alle gevallen is verduurzamen van een organisatie slechts mogelijk met de betrokkenheid van de medewerkers. Een draagvlak creëren bij medewerkers voor het verduurzamen van de organisatie leidt naar de omgevingspsychologie. Mensen maken voortdurend keuzes, zelfs wel 10.000 per dag, waarvan het grootste deel zelfs onbewust wordt gemaakt. De psychologie definieert drie doelkaders of filters voor het verwerken van informatie die resulteert in het maken van keuzes.
Hedonistisch: dit kader focust op zich beter of aangenamer voelen. De keuzes hebben vaak betrekking op korte termijn.
Winst: hier gaat het om het behoud of het verbeteren van persoonlijke middelen, met impact op middel- en lange termijn.
Normatief: de binnen dit kader gemaakte keuzes zijn gericht op goed doen en leven volgens sociale normen en waarden. Bepalen wat ‘goed’ is wordt moeilijker naarmate de normen abstracter zijn.
Eén van deze drie doelkaders is dominant bij elk keuzeproces – het hedonistisch doelkader is het sterkst aanwezig – maar de andere hebben een versterkende of verzwakkende invloed. Hiermee wordt ook verklaard waarom het maken van duurzame keuzes soms moeilijk ligt.

Beinvloeden van doelkaders
De drie doelkaders zijn dynamisch en laten zich beïnvloeden. Dat biedt kansen voor de organisatie om duurzaam gedrag te stimuleren bij de medewerkers.
Binnen de organisatie kan gewerkt worden aan het verkleinen van de invloed van het hedonistische en winst doelkader. Dat kan door het goedkoper of comfortabeler (sneller, toegankelijker, veiliger, e.a.) maken van duurzame alternatieven. Hierdoor vergroot het belang van het normatieve doelkader.
De interne aanpak kan ondersteund worden door het vergroten en delen van kennis rond duurzaamheid. Meer kennis beïnvloedt het gedrag, zeker wanneer de impact van een bepaald gedrag wordt toegelicht.
Naast de interne aanpak hebben ook externe factoren zoals de sociale omgeving invloed op het duurzaam gedrag. Wanneer collega’s zich duurzaam gedragen, zullen zij die dat nog niet doen ook geneigd zijn zich aan te passen. Dat heet confrontatie met de sociale norm, wat versterkt wordt door de sociale controle.

Actiepunten
Concretiseer duurzaamheid door erover te communiceren.

  • Wat doen we als organisatie en waarom is dat belangrijk?
  • Welke doelen hebben we weerhouden en waar staan we?
  • Het meetbaar maken van doelen verduidelijkt de communicatie.
  • Wat kan elk individu bijdragen aan de verduurzaming van de organisatie?

Ambassadeurs werken inspirerend op hun collega’s en de sociale norm bijsturen. 
Faciliteer duurzaam gedrag

  • Vb. goede thuiswerkfaciliteiten (minder woon/werkverkeer), een duurzaam mobiliteitsplan, gerecyclede post-its tot kantoormeubelen…
Eduard Codde
20-06-2022Copyright © 2023 Business Interactive Media
Contact us :

Designed by ICI Solutions