The bike project BrusselsDat de fiets de winnaar is bij het woon/werkverkeer komt steeds vaker aan het licht. In Brussel is er ‘The bike project Brussels‘, een project voorgesteld door Leefmilieu Brussel en verzorgd door Pro Velo, dat zich richt tot alle organisaties, verenigingen of bedrijven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die het fietsen bij hun werknemers willen aanmoedigen en stimuleren. ‘The Bike Project’ assisteert Brusselse organisaties bij het ontwikkelen, uitwerken en aftrappen van een fietsactieplan. De aangeboden ondersteuning verschilt naar gelang van het aantal werknemers en wordt opgedeeld in organisaties met meer dan 100 werknemers die verplicht zijn een bedrijfsvervoerplan (PDE) op te stellen, of KMO's en verenigingen met minder dan 100 werknemers.

De begeleidende experten van Pro Velo adviseren over belastingen, infrastructuur of bewustmaking, op maat van elke organisatie. Het meest motiverende deel van de ondersteuning is de fietstest. De fietstest omvat klassieke en elektrische fietsen, vouwfietsen, bakfietsen tot en met speed-pedelecs.

10 maanden begeleiding
De experten van Pro Velo staan organisaties met meer 100 werknemers gedurende 10 maanden bij. Als eerste stap is er een audit in samenspraak tussen de mobiliteitsmanager en een expert van Pro Velo, om het bestaande fietsbeleid en -infrastructuren van de organisatie te evalueren. Een voorbereidende vragenlijst dient als basis van de analyse en discussiepunten van de audit, die bestaat uit een vergadering om het fietsbeleid en de context van het bedrijf te begrijpen en een bezoek aan de beschikbare infrastructuren (fietsparking, douches, toegangspunten, …).

Het fietsactieplan identificeert en concretiseert de acties en plannen die zullen worden ingezet om het fietsgebruik maximaal te ontwikkelen. Het wordt opgesteld door een projectteam binnen de organisatie, dat bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende departementen en niveaus van de hiërarchie.

Daarna volgt de fietstest die elke werknemer, binnen de beschikbaarheden, de fiets die hem/haar het meeste schikt laat uitproberen voor het woon-werkverkeer en professionele verplaatsingen. Om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen, vindt op de eerste dag van de terbeschikkingstelling van de fietsen een theoretische opleiding plaats om te leren fietsen in het verkeer. Aansluitend begeleiden Pro Velo-instructeurs de deelnemers op een korte fietstocht in de directe omgeving van het bedrijf.

Elke deelnemende werknemer ontvangt ook een uitgestippelde fietsroute voor zijn/haar woon-werktraject. Om het fietsactieplan te laten slagen is een goede interne communicatie onontbeerlijk. Deze start best twee maanden vooraf en maakt gebruik van verschillende kanalen als intranet, mails, aankondigingsborden, affiches, teamvergaderingen, enz.

De ervaring leert dat:
  • 64% van de deelnemers na de fietstest vaker de fiets kiest voor het woon/werkverkeer
  • 82% van de deelnemers na de fietstest wil blijven fietsen
  • 29% van de deelnemers de fiets nu als eerste vervoermiddel gebruikt
Eduard Codde
06-05-2022Copyright © 2022 Business Interactive Media
Contact us :

Designed by ICI Solutions