Hybride werken vereist een veelzijdige aanpak

(foto: <a href='https://nl.123rf.com/profile_andreypopov'>andreypopov</a> - 123RF)
(foto: andreypopov - 123RF)

Dat hybride werken het nieuwe normaal is of toch zeker wordt, zal haast niemand nog betwijfelen. Maar het ‘laten werken ‘van hybride werken is voor vele organisaties nog een heel andere zaak, gezien de impact op zowel werknemers als werkgevers, maar ook op het werk zelf. Hybride werken is zeker geen wetenschap en nodigt uit tot experimenteren, analyseren en evalueren, om tot de meest geschikte individuele implementatie te komen voor elke onderneming.

Hybride werken maakt het werk los van het (kantoor)gebouw of toch zeker van dat ene gebouw van de werkgever. Het biedt nieuwe kansen om op een betere manier te werken en samenwerken, met meer focus op de output van het werk en een betere werk/privébalans voor de medewerkers.
Enkele vragen als leidraad voor de aanpak van hybride werken:

  • Wat is het doel van een toevertrouwde taak of opdracht?
  • Op welke manier wordt het werk uitgevoerd? Bestaan daarover verankerde afspraken en processen?
  • Wat is er nodig – tools, software, systemen… - om de taken uit te voeren?
  • Met welke mensen of binnen welk team wordt er onder welke vorm samengewerkt?
  • Welke behoeften, verwachtingen en persoonlijke voorkeuren worden idealiter meegenomen in de organisatie van het hybride werken?
  • Wanneer moet het werk gedaan worden? Op welke dag en tijdstippen is aanwezigheid op kantoor vereist?

Digitale werkomgeving
De digitale werkomgeving speelt een essentiële rol bij hybride werken en overstijgt het digitaal samenwerken. Het gaat om de totale beleving van de ondersteuning van zowel interne digitale communicatie, dienstverlening aan klanten (extern en intern ), als samenwerking.

  • Interne digitale communicatie betreft vooral het delen van kennis en informatie, het distribueren van de corporate communicatie.
  • Digitale dienstverlening slaat op de globale ondersteuning van de dagelijkse activiteiten die maken dat de organisatie gesmeerd loopt. Het gaat zowel om ondersteuning van primaire als secundaire processen.
  • Digitale samenwerking wordt vereenvoudigd tot videomeetings, maar daar is inmiddels bij velen een spontane weerstand tegen gegroeid. Digitale samenwerking moet dan ook een ruimere inhoud krijgen.

De digitale werkomgeving moet gedeeltelijk de rol van de fysieke werkomgeving overnemen voor werken, onderlinge communicatie en overleg, teambuilding en dienstverlening, gezien medewerkers bij hybride werken veel minder naar kantoor afzakken. Wanneer organisaties zouden overwegen nog een stap verder te gaan naar werken op afstand, dan wordt de digitale werkomgeving uiteindelijk de enige plaats die medewerkers nog verbindt.

Hybride leiding geven
Het management en de leidinggevenden moeten bij hybride werken hun medewerkers en teams aangepast aansturen. Hiervoor wordt ‘coachend leiderschap’ geadviseerd. Dat verwijst naar meer aandacht voor de hoe mensen functioneren, of ze voldoende fysieke en mentale ontspanning nemen, zonder het ter beschikking stellen van de juiste hulpmiddelen voor het uitvoeren van hun taken te vergeten.

Eduard Codde
20-04-2022Copyright © 2022 Business Interactive Media
Contact us :

Designed by ICI Solutions