Flexibiliteit zet kantoormarkt onder druk

(foto: <a href='https://nl.123rf.com/profile_jakobradlgruber'>jakobradlgruber</a> - 123RF)
(foto: jakobradlgruber - 123RF)

Recent maakte internationaal vastgoedadviseur Savills de resultaten bekend van een paneuropese studie over de tertiaire immobiliënmarkt. De belangrijkste tendensen die zich aftekenen zijn weinig verrassend: de nood aan flexibiliteit bij de Europese ondernemingen, maar ook een toenemende belangstelling om de vastgoedportefeuille te laten beantwoorden aan de ESG-criteria (Environmental, Social, Governance), om te vermijden dat deze niet langer verhuurbaar zou worden en riskeert flink in waarde te dalen.

De tweede helft van 2021 bedroeg de vraag naar kantoorruimte in Europa tot 4,9 miljoen vierkante meter, wat beter is dan het gemiddelde over de laatste vijf jaar in dezelfde periode. Over het volledige jaar bleef de vraag echter 11% achter tegenover het vijfjaarlijkse gemiddelde. Het goede resultaat van de laatste zes maanden van 2021 is toe te schrijven aan het afsluiten van contracten die lange tijd on hold waren gezet.

Savills verwacht dat de vraag naar kantoorruimte in Europa de komende vijf jaar lichtjes zal dalen. De internationaal vastgoedadviseur verwijst naar een afstoten van oude gebouwen door huurders die op zoek gaan naar panden die voldoen aan de ESG-criteria en tegemoetkomen aan de strategie voor flexibel werken. Er zal ook een grotere prijskloof ontstaan tussen nieuwe gebouwen in stedelijke centra en oudere gebouwen op minder vlot toegankelijke locaties. Het rendementsverschil tussen BREEAM-gecertificeerde gebouwen en de rest van de kantoorgebouwen is de voorbije twaalf maanden verder opgeklommen tot 44 basispunten.

Nieuwe gebouwen laten veel licht binnen, hebben minder dragende kolommen die een flexibele inrichting belemmeren en laten bijgevolg een dichtere bezetting toe. Ze zijn bovenal energiezuinig, wat de exploitatiekosten voor de gebruikers drukt. Volgens Savills zullen meer huurders bereid zijn hogere huur te betalen voor nieuwe, efficiënte gebouwen.

Flex office
De flex office kantoorinrichting mag dan voor Belgische Facility Managers al lang heel vertrouwd zijn, in geel wat andere, vooral zuidelijker landen, is dat niet het geval. Zo geeft bv. 60% van de Spaanse kantoorgebruikers nu te overwegen om het aandeel flex werkplekken te verhogen naar 40% van het totale aantal werkplekken. Hierdoor kan zowel het aantal werkplekken als de gehuurde oppervlakte verminderd worden. Savills ziet het flex office als comfort verhogende factor voor de gebruikers van de kantoorvloeren, omdat ze hierdoor uiteindelijk over een groter individueel werkoppervlak beschikken.

Savills verwacht een verdere daling van de verhuurde kantooroppervlakte met gemiddeld 10% tot 2026. De afname zal niet overal in Europa gelijk lopen. Zo tonen bijvoorbeeld Duitse en Scandinavische steden zich de meest veerkrachtige steden, zowel om economische en sociale redenen als om arbeidswetgeving.
Eduard Codde
19-04-2022Copyright © 2022 Business Interactive Media
Contact us :

Designed by ICI Solutions