Microsoft Nederland stelt Chief Hybrid Officer aanZowat dagelijks komt het begrip ‘hybride werken’ aan bod in facilitaire middens. Dat is ook zo in de ons omringende landen en leidde bij Microsoft Nederland zelfs tot de aanstelling van een Chief Hybrid Officer (CHO). Vanuit deze nieuwe functie zal Shanna Bosmans de transformatie naar hybride werken bij de wereldwijd aanwezige softwaregigant verder stimuleren. Technologie heeft zich de voorbije periode bewezen als basis voor werken op afstand, los van de traditionele kantooromgeving.

Voor Shanna Bosmans moet de focus nu liggen op de medewerkers en het doorbreken van oude gedragspatronen in het werk en de organisatiecultuur. Dat is nodig omdat de gezondheidscrisis met het verplichte thuiswerken ervoor heeft gezorgd dat de definitie van werken als deel van het leven grondig is veranderd. Er is een cultuurverandering nodig die ultieme flexibiliteit, zorg, welzijn en asynchroon werken stimuleert. Kantoren moeten sociale hubs worden. Er zijn duidelijke afspraken nodig over het werken tussen werknemers en leidinggevenden, in lijn met de organisatiecultuur.

Flexibele werkschema’s
Shanna Bosmans gelooft niet in één unieke oplossing voor allen. Zij pleit voor flexibele werkschema’s omdat individuele voorkeuren m.b.t. het werken sterk kunnen verschillen. Een organisatie kan slechts succesrijk zijn wanneer medewerkers zelf kunnen aangeven wanneer en hoe ze werken volgens hun persoonlijkheid en levensstijl. Vanzelfsprekend kan dit niet zonder duidelijke werkafspraken tussen management en werknemers.

Hybride werken is voor Microsoft Nederland geen onbekende, want ook voor de pandemie genoten medewerkers er de keuzevrijheid van hoe ze werkten op of buiten kantoor. Ondanks de opgedane ervaringen bleven er voor Microsoft wereldwijd nog altijd uitdagingen bestaan om hybride werken optimaal te laten werken.

Intern onderzoek bracht aan het licht dat 39% van de Nederlandse medewerkers die nu hybride werken in de toekomst volledig op afstand wensen te werken. Daar staat tegenover dat leidinggevenden het niet zien zitten om dit te faciliteren. Liefst 65% van de Nederlandse managers geeft aan meer te willen doen om verandering voor hun team te realiseren, maar daarvoor niet voldoende invloed of middelen te hebben. Tenslotte duidt 56% van de leidinggevenden te weinig voeling met de werkvloer aan. Slechts 23% heeft teamafspraken gemaakt over wanneer, hoe en waarom men naar kantoor gaat.

Nood aan een nieuw werkmodel
Hybride werken, eventueel volledig thuiswerken, vereist een nieuw werkmodel rond People, ‘Places en Process’, geeft Shanna Bosmans aan.

  • Mensen: technologie ondersteunt samenwerking zonder samen in dezelfde ruimte of online meeting te moeten zijn. Centraal staat het verbeteren van de harmonie tussen werk en privé.
  • Plaatsen: het kantoor is de sociale ontmoetingsplek en ondersteunt de momenten waarop fysieke meetings wenselijk zijn. Meeting rooms moeten aangepast zijn aan hybride vergaderen.
  • Processen: managers moeten over de nodige tools en middelen beschikken om hun medewerkers aan te sturen, te coachen en maximaal om te gaan met extreme flexibiliteit in hun werken.
De kersverse Chief Hybrid Officer besluit dat mensen het gevoel moeten hebben ergens bij te horen en iets bij te kunnen dragen. Elke medewerker moet zijn/haar potentieel voluit kunnen benutten, wat ook het bedrijf ten goede komt.
Eduard Codde
11-04-2022Copyright © 2022 Business Interactive Media
Contact us :

Designed by ICI Solutions