Risicoanalyse van het hybride werkenLeesman is de voorbije 10 jaar uitgegroeid tot een wereldwijde referentie inzake onderzoek naar de invloed van de werkomgeving op de tevredenheid en bijgevolg op de prestaties van de medewerkers binnen bedrijven.In een recent gepubliceerd wereldwijd tevredenheidsonderzoek kwamen voor het eerst heel wat inzichten over het hybride werken aan het licht en meer bijzonder de daaraan verbonden risico’s.

Het Leesman onderzoek is gebaseerd op 21 activiteiten (taken) en de ervaren tevredenheid over de ondersteuning ervan op de werkplek.

Hybridewerkers

Aandeel tijd doorgebracht op kantoor

Tevredenheid

20%

< 25%

Lmi 67,9

38%

26 - 50%

Lmi 65,7

19%

51 – 75%

Lmi 64,8

23%

> 75%

Lmi 67,2

Peggie Rothe, Chief Insights & Research Officer (CIRO) bij Leesman: “Opmerkelijk is hier het verwaarloze verschil in ervaren tevredenheid over de kantoorwerkplek bij wie het meest of minst naar kantoor komt”.

Het Leesman onderzoek bracht aan het licht dat voor de uitbraak van de Covid-19 pandemie moest rekening gehouden worden met een maximale kantoorbezetting van 82.408 werknemers (deelnemers aan de studie), terwijl de meer realistisch te verwachten kantoorbezetting bij 70.047 mensen lag.
Leesman berekende hoe de kantoorbezetting eruit zal zien als gevolg van het hybride werken:

 

Situatie voor Covid-19

Situatie na Covid-19

 

Max. bezetting kantoor

Te verwachten reële bezetting

Max. bezetting kantoor

Te verwachten reële bezetting

Minimale bezetting

 

82.408

70.047

 

 

 

Maandag

 

 

46.501

22.999

10.129

Dinsdag

 

 

52.600

27.185

13.831

Woensdag

 

 

52.168

26.673

13.203

Donderdag

 

 

51.852

26.638

13.210

Vrijdag

 

 

42.291

19.565

6.720

De minimale bezetting slaat op werknemers die concreet beslist hebben / afspraken gemaakt hebben om die dag naar kantoor te komen.

Impact op het werken
Peggie Rothe: “Men kan niet altijd een 100% exacte optimale taak/locatieverdeling realiseren in functie tot de optimale ondersteuning op kantoor of thuis. Daarom moet de kantoorinrichting absoluut voorzien in concentratiewerkplekken voor één of enkele uren”.

Gemiddeld geeft 93% van de werknemers aan dat hun werkgevers hen vertrouwt dat ze hun werk doen ongeacht de locatie waar ze dat doen. Iets lager – 89% - wordt het vertrouwen aangegeven met betrekking tot wanneer het werk verricht wordt.
De uitersten variëren van minimaal 83% vertrouwen voor wie op kantoor werkt tot maximaal 98% vertrouwen bij wie enkel van thuis uit werkt. Algemeen zijn werknemers het er over eens dat het door de werkgever geschonken vertrouwen sterk is toegenomen door de gezondheidscrisis.

Bezorgdheid over de gezondheid

 

Kantoorwerkers

Thuiswerkers

Hybride werkers

Maakt zich geen zorgen

59%

57%

52%

62%

Maakt zich zorgen op kantoor 

7%

7%

6%

11%

Maakt zich zorgen over het kantoor en de verplaatsing

24%

26%

30%

21%

Maakt zich zorgen over verplaatsing naar kantoor

10%

9%

7%

11%

Tim Oldman , stichter en CEO Leesman, besluit: “Hybride werken biedt veel voordeel voor zover de aanwezige ondersteuning een gemengd gebruik van alle verschillende werkplekken en werklocaties toelaat voor het optimaal werken van elk individu. Het gevaar bestaat erin dat de locaties en werkplekken niet in deze zin benut worden. Vooral jongeren en starters dreigen weg te blijven van kantoor. De verplaatsingsproblematiek kan leiden tot een gedrag dat niet optimaal is voor het werken. Zolang Corona blijft opduiken in het nieuws, zal dit de keuze van de werklocatie beïnvloeden”.
Eduard Codde
04-04-2022Copyright © 2022 Business Interactive Media
Contact us :

Designed by ICI Solutions