Duurzaamheid als hoogste prioriteit

(foto: <a href='https://nl.123rf.com/profile_bilanol'>bilanol</a> - 123RF)
(foto: bilanol - 123RF)

In Nederland verschijnt duurzaamheid bovenaan de lijst facilitair verantwoordelijken, volgens het Nationale Benchmarkonderzoek Facilitaire Innovatie 2022, dat 100 toonaangevende organisaties in Nederland bevroeg. Na duurzaamheid volgen de tevredenheid en het welzijn van de medewerkers. Algemeen worden de gevolgen van de gezondheidscrisis als grootste uitdaging gezien voor Facility Management. Duurzaamheid klimt van een derde plaats in 2021 naar de hoogste prioriteit in 2022. Liefst 60% van de deelnemende bedrijven denkt daar zo over. Milieuvriendelijk werken is vandaag van maatschappelijk belang. Duurzaamheid en klimaatimpact zijn steeds vaker criteria om met of bij een bedrijf te werken.

Hoewel duurzaamheid als hoogste prioriteit wordt geklasseerd, geven Facility Managers in Nederland slechts een bescheiden 6,4/10 voor hun eigen duurzaamheidsprestaties. Meer dan de helft (46%) geeft zich een score lager dan 6/10. Ruim een derde (35%) geeft toe geen enkel duurzaamheidsaspect op orde te hebben. Het gebrek aan processen voor de evaluatie van de duurzaamheidsprestaties ontbreekt bij 94% van de bevraagde Facility Managers.

Onder het hoofdstuk duurzaamheid krijgen afvalmanagement (71%), duurzaam energiemanagement (66%) en vitaliteit & gezondheid (61%) dit jaar de meeste aandacht. Heel wat Facility Managers lopen met plannen voor betere afvalscheiding, de overstap naar LED-verlichting en de plaatsing van zonnepanelen. Toch ontbreekt het bij tal van organisaties aan een concreet duurzaamheidsbeleid of doelstellingen in die richting. Een kwart heeft geen specifiek budget gereserveerd voor de uitvoering. Het meten en analyseren van de milieu-impact schiet ook meestal tekort.

Tevredenheid en welzijn bij medewerkers
Het belang van de tevredenheid bij de medewerkers en hun welzijn worden met respectievelijk 57% en 50% aangeduid. Zowel de war for talent als meer thuiswerken vragen extra aandacht voor de medewerkers. Het gaat dan om de nieuwe functie van gebouwen en een goede inrichting van de thuiswerkplek.

In 2021 gaven Facility Managers het gezonder maken van hun kantoren nog op als topprioriteit. Voor 2022 geven nog maar 52% van de bevraagden het vergroten van de hygiëne en veiligheid met als doel een gezonder kantooromgeving te realiseren op als prioriteit, waarmee dit thema naar een vierde plaats wegzakt. Dat er de voorbije twee jaar als gevolg van de gezondheidscrisis al heel wat maatregelen genomen werden, is daar allicht niet vreemd aan.

De bevraagde Nederlandse Facility Managers geven aan dat 54% van de medewerkers in hun organisatie mogen thuiswerken en dat gemiddeld 2,6 dagen per week doen. Daartoe wordt veelal ondersteuning geboden met de juiste uitrusting, kantoorstoel en bureau. Daar staat tegenover dat amper 4% van de Facility Managers zorg draagt voor een snelle en stabiele internetverbinding, terwijl medewerkers dat uitdrukkelijk claimen. Ook het aanbieden of vergoeden van maaltijden, schoonmaak en andere faciliteiten aan thuiswerkers is eerder zeldzaam.
Eduard Codde
10-02-2022Copyright © 2022 Business Interactive Media
Contact us :

Designed by ICI Solutions